Domluv.it

Domluv.it

Učebnice italštiny Nuovo Espresso 1 - recenze

Některé lektorky rády učí bez učebnice, pro mě je ale kvalitní kniha zárukou, že na sebe bude učivo logicky navazovat a že nic nevynechám. Osobně mám nejradši učebnici Nuovo Espresso 1 od nakladatelství Alma Edizioni.

Učebnice italštiny Nuovo Espresso 1
Učebnice italštiny zaměřená na témata pro začátečníky

Učebnice má 10 kapitol věnovaných tématům: seznamování, restaurace, koníčky, hotel, orientace ve městě, vyprávění o dovolené, nákup na tržnici, každodenní rutina a rodina. V každé kapitole je kromě cvičení také shrnutí probrané gramatiky, jedna epizoda videokurzu a medailonek věnovaný italským reáliím. Na konci knihy pak najdeme cvičebnici s domácími úkoly, přehled celé gramatiky a klíče ke cvičením. Další materiály jsou na webových stránkách Alma Edizioni, konkrétně zmiňovaný videokurz, videa se shrnutím gramatiky a autokorektivní cvičení ke každé kapitole. Dá se tam také stáhnout slovníček výrazů, bohužel ale bez překladu.

Učebnice italštiny Nuovo Espresso 1 s videokurzem
Praktická témata a zábavné aktivity

Nuovo Espresso 1 zpracovává užitečná témata, která člověk v Itálii hned využije. Pestré aktivity v knize i na webu rozvíjejí všechny čtyři dovednosti: čtení, psaní, poslech a konverzaci. Díky tomu se student zlepšuje vyváženě ve všech oblastech a učení ho dlouhodobě baví. Učebnice je také hezky graficky zpracovaná, takže je radost s ní pracovat.

Kniha je jen v italštině

Tím, že je učebnice celoitalská, může být pro začátečníka nejdřív těžké se zorientovat. Po pár lekcích se ale cvičení začnou opakovat a studenti už nemají žádný problém. Kniha se také snaží člověka přivést k samostatnému odvozování gramatických pravidel, protože je to efektivnější způsob učení než jen pasivní čtení výkladu. Tím pádem je ale gramatika v rámci kapitol vysvětlená spíš zběžně a zájemci o podrobnější informace musí hledat v zadní části učebnice.

Otevřená učebnice italštiny Nuovo Espresso 1
Pro koho je Nuovo Espresso 1

Tato učebnice italštiny je ideální pro začátečníky, kteří se chtějí dostat z nuly na úroveň A2. Rozhodně doporučuji také podporu lektora, který studentovi pomůže zorientovat se v instrukcích, v případě nejasností mu vysvětlí gramatiku a zastoupí roli partnera v konverzačních aktivitách.

Hodnocení
Kde ji koupit a za kolik

Učebnice se dá pořídit na stránkách Megabooks.cz nebo v kamenných prodejnách Oxford bookshop. Přibližná cena je 550 Kč.

Nechceš být na italštinu sám/a, ale hodila by se ti podpora a vedení?

Přejít nahoru